60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 100        tel/fax (061) 822-11-72      Tel. Kom. 601-750-487